Erik Norrström, Key Account säkerhetssystem och tilläggstjänster, har över 20 års erfarenhet inom försäljning och har verkat i rollen som försäljningsansvarig, försäljningschef och storkundssäljare inom branscher som personsäkerhet, larm och distribution. Erik är van att arbeta under eget resultatansvar och trivs med att jobba med nykundsbearbetning parallellt med utveckling av befintliga kunder. Erik är anställd i Security Solution Software Intl. AB och kommer primärt ha fokus på produktförsäljning men även försäljning av produktrelaterade mertjänster kommer att bli aktuellt.

- Det är väldigt roligt att komma till ett företag som Security Solution med så mycket kunnande inom sitt område och en unik produkt, som kan underlätta för företag både inom privat och offentlig verksamhet, säger Erik Norrström.

Jeanette Rudolfsson startade sin anställning hos oss den 1 januari 2018 och kommer arbeta med Informations- och IT-säkerhet. Jeanette har över 20 års erfarenhet inom IT och IT-säkerhetsbranschen och har varit med i en mängd olika utvecklings- och förändringsprojekt. I olika roller som projektledare, partneransvarig och verksamhetsutvecklare har hon ansvarat för internationella leveransprojekt inom telekom, affärsansvar inom infrastruktur nätverk, huvudansvarig för avtalsbundna partnerskap med bl.a. Cisco Systems, delprojektledare vid RAKEL operativa idrifttagning (MSB) samt ansvarig för att företagsinterna informationssäkerhetsprocesser svarade mot ISO/IEC 27001-krav.

Den 1 december började Thomas Sageland som underkonsult inom Informations- och IT- säkerhet. Thomas har över 15 års erfarenhet och kommer närmast från PWC där han var ansvarig för affärsområde Cyber Security i sydvästra Sverige. Hans kompetenser ligger i stor utsträckning kring IT- och informationssäkerhet där han ofta har varit bryggan mellan det tekniska och det organisatoriska. Den senaste tiden har Thomas haft fokus på tekniska lösningar för att implementera GDPR i större organisationer.