Då Jula nu valt en digital analysplattform för hela koncernen, föll valet på Security Solution Softwares nya analysportal uSecure. Jula har börjat använda uSecure i Sverige men kommer succesivt också att implementera analysplattformen i övriga länder i Norden samt Polen.

Security Solution hjälper Liseberg med förberedelser inför den nya lagändringen kring persondataskydd, dataskyddsförordningen (DSF/GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Arbetet innebär bland annat en översyn av var personuppgifter finns inom verksamheten. Lisebergs hantering av personuppgifter sträcker sig över flera områden som exempelvis HR, försäljning, hotell och nöjespark, varför det är många olika delar av verksamheten som ska tas hänsyn till då förordningen ska implementeras och sedan förvaltas på ett bra sätt.

Linnea Widman har precis avslutat en masterutbildning inom Security Risk Management vid Köpenhamns universitet som har fokuserat på praktiska aspekter inom risk-och krishantering. Detta mastersprogram har bl.a. innehållit praktiska delar där Linnea har fått leverera rekommendationer gällande krishanteringsförmåga och identifierade sårbarheter till företag och organisationer så som Danska Beredskapsstyrelsen, CERTA Intelligence and Security, och Implement Consulting. Utöver denna utbildning har Linnea praktiska erfarenheter av projektledning och kommunikation inom stora organisationer då hon var styrelsemedlem i Utrikespolitiska Förbundet (UF) och arbetade med att utveckla direktiv på nationell nivå.

Efter ett tidigare väl genomfört uppdrag hos Sveriges Radio där vi agerade som projekt- och analysledare har Security Solution fått nytt förtroendet. Denna gången i ett uppdrag att säkerställa kraven inför upphandling av ett besökssystem.