Det kommunala bolaget Business Region Göteborg, som jobbar för att utveckla näringslivet i Göteborgsregionen, sätter nu fokus på att vara väl förberedda inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. Security Solution hjälper till med att identifiera risker i samband med olika informationsbehandlingar samt tar fram anvisningar och rutiner för att BRG även i fortsättningen behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg.
I uSecure hanteras alla analyser i din organisation på ett enhetligt och strukturerat sätt oavsett om du arbetar från laptop, surfplatta eller smartphone.

Foto: Marcus Andersson

 

Anders Möller, VD på Security Solution, höll den 7-8 februari i en utbildning för studenterna som går den 3-åriga Risk- och krisutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med Risk- och krishanteringsprogrammet är att ge en bred kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker och inför kommande kriser, samt organisera och leda vid och efter kriser och katastrofer.
- Jag ser alltid fram emot att åka till Östersund och föreläsa om riskhantering för elever som går detta program pga att de är engagerade och att universitetet har en professionell inställning till Risk- och Krisutbildningar, säger Anders Möller.