Ny forskning från Karlstad universitet visar på att kommunala chefer känner sig oförberedda i att förutsäga och hantera allmänhetens reaktioner i krissituationer.

Studien, som fokuserar på kommunala chefers upplevelser av krishantering, visade också på komplexiteten i chefsrollens krishantering och behovet av stöd från kollegor och arbetskamrater.

Lösningen? Inkorporera ledare och chefers behov och upplevelser i krisövningar för trygga och förberedda ledare i kris!

Läs mer här!