Security Solution blir en del av den nystartade och snabbväxande svenska koncernen Aderian Group. Vi kommer att bidra med specialistkompetens bland annat inom informationssäkerhet, GDPR och säkerhetsskydd

Aderian Group, som bildades i våras, utgörs av lokalt ledande bolag med lång erfarenhet och starka varumärken. Bolagen erbjuder tillsammans heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, IT-säkerhet, GDPR och digitalisering för mindre och medelstora företag.

– Fördelen med att bli en del av koncernen är att vi kan vara samma företag, behålla vårt namn och arbeta enligt våra värderingar men att vi framöver gör det utifrån en mycket större plattform. Det innebär att vi alla kan växa mycket starkare tillsammans, säger Anders Möller, VD för Security Solution som erbjuder tjänster inom informationssäkerhet, IT-säkerhet, GDPR, riskhantering och säkerhetsskydd till offentlig verksamhet samt större privata företag inom näringslivet.

Anders Möller ser flera konkurrensfördelar med att ingå i en koncern där alla kan bidra med olika erfarenheter och kunskap.

– Vi har gedigen erfarenhet inom våra specialistområden men nu får vi också partners som breddar vår kompetens och tjänstepalett ytterligare. Det gör att vi kan vara med i upphandlingar om ännu större uppdrag där det efterfrågas kompetens som vi tidigare inte haft själva, säger han.

Mia Åslander, VD och koncernchef för Aderian Group, är mycket glad över att Security Solution blivit en del av koncernen.

– Det är roligt att vi växer, något som definitivt är ett av våra mål. Men nu får vi också tillgång till ett specialistområde och tillför koncernen helt ny kompetens, säger hon.

Aderian Group utgörs av Aderian Stockholm, Security Solution, Square Moon, Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander och Zelly. Lokal kännedom och mångårig branscherfarenhet är gemensamma nämnare för de enskilda bolagen.

Aderian Group har cirka 250 medarbetare och en samlad omsättning om 570 MSEK.

 

För mer information, kontakta:

 

Anders Möller                                                                                      Mia Åslander

VD Security Solution                                                                          Koncernchef/VD Aderian