Security Solution bistår industriforskningsinstitutet RISE (Research Institutets of Sweden) i sin fortsatta utveckling inom deras systematiska informationssäkerhetsarbete. Viljan finns hos organisationen att på kort sikt höja nivån på säkerhetskulturen och potentiellt sikta mot en certifiering inom ISO 27001. Uppdraget består av genomförande av organisationsanalyser och rekommendationer inför fortsatt arbete, där Security Solution använder beprövade metoder i kombination med egenframtaget systemstöd.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.