Security Solution Scandinavia AB har fått ännu ett utökat uppdrag hos Göteborg Energi som systemspecialist på IT-avdelningen inom områdena Stödja samt Intern kommunikation med bland annat mallsystem, dokumenthantering, behörigheter och interna kommunikationssystem, till exempel för informationsskärmar och intranätet.

Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag som erbjuder elhandel såsom elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster och bredband. Göteborg Energi jobbar för ett hållbart göteborgssamhälle genom bland annat en smartare kollektivtrafik, fler hållbara bostäder och att bidra till en sundare livsstil i staden.