Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda Millennium. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram och en av Västra Götalandsregionens övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

Vårt uppdrag hos VGR är att i FVM-programmet stödja gällande informationssäkerhet och dataskydd.

Västra Götalandsregionen ansvarar för en bra sjukvård som skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. VGRs andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.