Camilla har arbetat länge inom offentlig förvaltning med informationssäkerhet, dataskyddsfrågor och informationshantering. I tidigare uppdrag ingick även informationsförvaltning och flera revisionsuppdrag inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Camilla kommer närmast från Halmstads kommun där hon hade rollen som Dataskyddsombud och Security Solution är glada att nu kunna presentera Camilla som vår nya medlem i vårt DSO-team. Camilla kommer ha rollen som Dataskyddsombud tillsammans teamet för både privata och offentliga verksamheter.