Security Solution stöttar Lunds kommun att genomföra en konsekvensbedömning av Siteimprove via vår gedigna metod och arbetssätt för konsekvensbedömningar. Detta är ytterligare ett intressant säkerhetsställande som vi har sett fram emot att kunna stötta vår ramavtalskund med. Inom ramen för detta analysarbete stöttar Security Solution genomgående under hela arbetsprocessen.

Siteimprove är ett dansk företag som erbjuder ett kvalitets- och analysverktyg för besöksstatistik och användning av webbsidor.