Syftet med IT-säkerhetsgranskning är att identifiera om det finns brister när vi jämför nuläge mot säkerhetspolicys börläge. Detta görs för att verksamheters mest kritiska aspekter skall kunna skyddas. Security Solution har på uppdrag av internrevisionen på Göteborgs Universitet genomfört en uppföljningsgranskning på IT-säkerheten. Det är roligt att få fortsatt förtroende av Göteborgs Universitet i dessa viktiga revisionsarbeten.

Vi är glada att meddela vårt nya kontrakt med Trafikverket avseende Specialister med inriktning samhällssäkerhet. Detta avtal löper över en period på fem år.
    – Det är alltid fantastiskt roligt att få vinna ett avtal med en så här intressant aktör med så många spännande projekt, säger Anders Möller VD, för Security Solution.

Från den 1 Juli är Camilla Croneld management konsult inom krisledning och riskhantering på Security Solution Scandinavia AB. Camilla har en gedigen internationell bakgrund och har stor erfarenhet samt är utbildad inom krisledning och analys. Camilla kommer närmast från EU-institutionen European Centre of Disease Prevention and Control som är baserat i Stockholm. 

Ett stort tack till alla som kom och besökte oss på Svenska Mässan, SÄKERHET, förra veckan. Det blev många spännande möten där vi fick berätta om våra nya produkter ISA och uSecure. Tack också till våra duktiga föreläsare Anders Möller och Camilla Croneld som föreläste om nyttan med riskhantering, hur du får kontroll över ditt analysarbete samt vikten av en välordnad krishantering med exempel och erfarenheter från Europa och Europol.

ISA Interactive Security Awareness är en interaktiv utbildning som består av scenarion baserade på Svensk Standard för informationssäkerhet som visuellt kommuniceras och kan anpassas efter din organisation. Tester på samtliga utbildningsmoment genomförs direkt i utbildningen och resultatet kan skrivas ut efter genomförd utbildning.

uSecure är en webbaserad analysplattform, där du samlar dina analyser på ett ställe och får en totalbild över dina analyser. Analysstödet är användarvänligt och effektivt då du efter genomförd analys kan du generera ut färdiga analysrapporter och åtgärdsplaner.

Nu är våran fina monter klar inför SÄKERHET, Svenska Mässan, i morgon! Vi hoppas ni kommer förbi och pratar med oss, välkomna!

För att möta efterfrågan av implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, beslutade Security Solution Scandinavia redan i början av 2017, att starta upp ett eget GDPR Team. I dagsläget projektleder vi fem olika GDPR projekt och känner att vi har arbetat upp en bra struktur att arbeta efter.

Med vår metod vägleder vi dig under hela införandeprojektet från förstudie, kartläggning, riskanalys, åtgärdsförslag, implementation och uppföljning.

Våra erfarna projektledare verkar som länk mellan juridik och teknik för att navigera både verksamhet och IT till lagefterlevnad. Beroende på behov och nuläge anpassas projektet efter din organisation.

Vi hjälper dig med GDPR-införandet!

Kontakta oss!
Tel: 031 – 98 90 00 
Mail: info@securitysolution.se

Vi lanserar vår analysportal uSecure och vår interaktiva utbildningsplattform ISA,
Interactive Security Awareness.

Välkommen! 

Länken till den digitala biljetten hittar ni här:

Biljett

Security Solution har fått utökat sitt uppdrag på Trafikverket, detta genom PWC som vi har ett flerårigt samarbete med. Uppdraget innebär utbildning och vara ett specialiststöd inom säkerhetsfrågor för projekten Västlänken och Olskroken planskildhet samt Göteborg – Borås. Trafikverket har många stora och intressanta projekt på gång och vi ser fram emot att få vara delaktiga i u ...

Vi hjälper Renova i arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter PUL, personuppgiftlagen. - Vad innebär den nya förordningen i stort?Den nya lagen kommer att stärka privatpersoners rättigheter, då den nuvarande lagen är relativt tandlös, ytterst få brott eller anmälningar har gett företag eller organisationer böter e ...

Den 29 maj började Isabelle Falk Högström hos oss på Security Solution. Hon har tidigare arbetat som utredare och konsult inom säkerhetsområdet, då främst inom försäkringsutredning och riskbedömningar. Isabelle har också arbetat med research och bakgrundskontroller samt som riskmanager under ett större projekt. Hennes drivkraft är att skapa en större förståelse för och integrer ...