Security Solution blir en del av den nystartade och snabbväxande svenska koncernen Aderian Group. Vi kommer att bidra med specialistkompetens bland annat inom informationssäkerhet, GDPR och säkerhetsskydd

Aderian Group, som bildades i våras, utgörs av lokalt ledande bolag med lång erfarenhet och starka varumärken. Bolagen erbjuder tillsammans heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, IT-säkerhet, GDPR och digitalisering för mindre och medelstora företag.

– Fördelen med att bli en del av koncernen är att vi kan vara samma företag, behålla vårt namn och arbeta enligt våra värderingar men att vi framöver gör det utifrån en mycket större plattform. Det innebär att vi alla kan växa mycket starkare tillsammans, säger Anders Möller, VD för Security Solution som erbjuder tjänster inom informationssäkerhet, IT-säkerhet, GDPR, riskhantering och säkerhetsskydd till offentlig verksamhet samt större privata företag inom näringslivet.

Anders Möller ser flera konkurrensfördelar med att ingå i en koncern där alla kan bidra med olika erfarenheter och kunskap.

– Vi har gedigen erfarenhet inom våra specialistområden men nu får vi också partners som breddar vår kompetens och tjänstepalett ytterligare. Det gör att vi kan vara med i upphandlingar om ännu större uppdrag där det efterfrågas kompetens som vi tidigare inte haft själva, säger han.

Mia Åslander, VD och koncernchef för Aderian Group, är mycket glad över att Security Solution blivit en del av koncernen.

– Det är roligt att vi växer, något som definitivt är ett av våra mål. Men nu får vi också tillgång till ett specialistområde och tillför koncernen helt ny kompetens, säger hon.

Aderian Group utgörs av Aderian Stockholm, Security Solution, Square Moon, Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander och Zelly. Lokal kännedom och mångårig branscherfarenhet är gemensamma nämnare för de enskilda bolagen.

Aderian Group har cirka 250 medarbetare och en samlad omsättning om 570 MSEK.

 

För mer information, kontakta:

 

Anders Möller                                                                                      Mia Åslander

VD Security Solution                                                                          Koncernchef/VD Aderian

Security Solution har glädjen att kunna meddela att vi har tecknat avtal med Helsingborgs stad som externt Dataskyddsombud för samtliga nämnder. Avtalet löper i två år med ytterligare två års option. Hela vårt DSO-team ser fram emot detta samarbete.

 Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun med lite över 150 000 invånare. Den kommunala organisationen är uppdelad i 13 nämnder med tillhörande förvaltningar. Visionen är att till år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Därtill vara spännande, attraktiv och hållbar.

Security Solution bistår industriforskningsinstitutet RISE (Research Institutets of Sweden) i sin fortsatta utveckling inom deras systematiska informationssäkerhetsarbete. Viljan finns hos organisationen att på kort sikt höja nivån på säkerhetskulturen och potentiellt sikta mot en certifiering inom ISO 27001. Uppdraget består av genomförande av organisationsanalyser och rekommendationer inför fortsatt arbete, där Security Solution använder beprövade metoder i kombination med egenframtaget systemstöd.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Security Solution har den glada nyheten att kunna meddela att vi har fått förnyat förtroende och tecknat ramavtal med Göteborgs Stad. Att bli ramavtalsleverantör innebär att vi nu fortsätter vårt långsiktigt arbete med Göteborgs Stad som kund, och vi är stolta över att få bidra med vår kompetens. Ramavtalet sträcker sig över fyra år och innefattar uppdrag inom informationssäkerhet, dataskydd samt IT-säkerhet. Vi ser fram emot fortsatta intressanta och roliga uppdrag hos Göteborg Stad!

"Vi har haft ett bra samarbete med Intraservice, förvaltningar, bolag och förbund genom åren och det är väldigt inspirerande att nu få möjlighet att fortsätta denna resa framöver." - Anders Möller, VD 

Isabel har precis påbörjat Mastersprogram inom informationssäkerhet på Luleå Tekniska Universitet. Innan dess så studerade hon både IT- och ekonomiprogrammet och Organisation- och Ledarskapsprogrammet på Malmö Universitet. Där har hon både fokuserat på management och det tekniska inom informatik. De kommande två åren på Luleå Tekniska Universitet kommer hon att specialisera sig på ledning och styrning av informationssäkerhet med en socio-teknisk bakgrund.

Security Solution är stolta att presentera Isabel som vår nya trainee för säkerhetsskydd, informationssäkerhet och GDPR, hon kommer även vara en del av vårt DSO-team.

Lunds kommun fortsätter att utveckla och uppdatera sin konsekvensbedömning gällande Microsoft 365. Security Solution ska stötta kommunen i detta arbete genom att identifiera risker utifrån genomförd omvärldsbevakning och nya omständigheter i kommunen. Security Solution stöttar med våra gedigna och beprövade metoder för konsekvensbedömning och kvantitativa analyser.

Microsoft 365 är en molnbaserad digital plattform som förser kommunens medarbetare med en verktygslåda för bättre och effektivare kommunikation, samarbete och mobilitet.

Alla vi på Security Solution vill passa på att önska er en trevlig och härlig sommar. Hoppas ni får njuta av riktigt fina sommardagar med sol, bad och jordgubbar så klart!

Security Solution stöttar Lunds kommun att genomföra en konsekvensbedömning av Siteimprove via vår gedigna metod och arbetssätt för konsekvensbedömningar. Detta är ytterligare ett intressant säkerhetsställande som vi har sett fram emot att kunna stötta vår ramavtalskund med. Inom ramen för detta analysarbete stöttar Security Solution genomgående under hela arbetsprocessen.

Siteimprove är ett dansk företag som erbjuder ett kvalitets- och analysverktyg för besöksstatistik och användning av webbsidor.

Security Solution ser fram emot att stötta Lerums kommun med konsekvensbedömningar gällande Microsoft 365 samt Google Workspace for Education. Security Solution kommer även bistå med expertråd gällande analyser av tredjelandsöverföringar i enlighet med EDPB:s rekommendationer. 

Lerums kommun ligger omgiven av vacker natur och sjöar, har nästan 45 000 invånare och ligger öster om Göteborg. Kommunens förvaltning är indelad i tre sektorer som är lärande, samhällsbyggnad och stöd och omsorg.

Camilla har arbetat länge inom offentlig förvaltning med informationssäkerhet, dataskyddsfrågor och informationshantering. I tidigare uppdrag ingick även informationsförvaltning och flera revisionsuppdrag inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Camilla kommer närmast från Halmstads kommun där hon hade rollen som Dataskyddsombud och Security Solution är glada att nu kunna presentera Camilla som vår nya medlem i vårt DSO-team. Camilla kommer ha rollen som Dataskyddsombud tillsammans teamet för både privata och offentliga verksamheter.