Nu är våran fina monter klar inför SÄKERHET, Svenska Mässan, i morgon! Vi hoppas ni kommer förbi och pratar med oss, välkomna!

För att möta efterfrågan av implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, beslutade Security Solution Scandinavia redan i början av 2017, att starta upp ett eget GDPR Team. I dagsläget projektleder vi fem olika GDPR projekt och känner att vi har arbetat upp en bra struktur att arbeta efter.

Med vår metod vägleder vi dig under hela införandeprojektet från förstudie, kartläggning, riskanalys, åtgärdsförslag, implementation och uppföljning.

Våra erfarna projektledare verkar som länk mellan juridik och teknik för att navigera både verksamhet och IT till lagefterlevnad. Beroende på behov och nuläge anpassas projektet efter din organisation.

Vi hjälper dig med GDPR-införandet!

Kontakta oss!
Tel: 031 – 98 90 00 
Mail: info@securitysolution.se

Vi lanserar vår analysportal uSecure och vår interaktiva utbildningsplattform ISA,
Interactive Security Awareness.

Välkommen! 

Länken till den digitala biljetten hittar ni här:

Biljett

Security Solution har fått utökat sitt uppdrag på Trafikverket, detta genom PWC som vi har ett flerårigt samarbete med. Uppdraget innebär utbildning och vara ett specialiststöd inom säkerhetsfrågor för projekten Västlänken och Olskroken planskildhet samt Göteborg – Borås. Trafikverket har många stora och intressanta projekt på gång och vi ser fram emot att få vara delaktiga i u ...

Vi hjälper Renova i arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter PUL, personuppgiftlagen. - Vad innebär den nya förordningen i stort?Den nya lagen kommer att stärka privatpersoners rättigheter, då den nuvarande lagen är relativt tandlös, ytterst få brott eller anmälningar har gett företag eller organisationer böter e ...

Den 29 maj började Isabelle Falk Högström hos oss på Security Solution. Hon har tidigare arbetat som utredare och konsult inom säkerhetsområdet, då främst inom försäkringsutredning och riskbedömningar. Isabelle har också arbetat med research och bakgrundskontroller samt som riskmanager under ett större projekt. Hennes drivkraft är att skapa en större förståelse för och integrer ...

Vi bad två av våra experter, som jobbar med införandet av den nya dataskyddsförordningen på bl.a. Göteborgs universitet som förstudieledare GDPR och på Göteborgs Stad som projektledare GDPR, svara på några snabba frågor om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft om exakt 1 år. Vad är den största utmaningen med den nya dataskyddsförordningen för offentlig verksamhet oc ...

Den 3 april började Lars Hammarström på Security Solution som konsult inom IT-säkerhet. Han har tidigare arbetat med kvalificerade säkerhetssystem inom teknisk säkerhet samt med IT-infrastruktur och informationssäkerhet i 18 år. Lars har även arbetat med projektledning och varit involverad i flera olika affärsprojekt. Senast kommer Lars från bl.a. Stanley Security och Orbion Co ...

Från och med den 13 mars har Security Solution förstärkts med Marcus Broman, konsult inom informationssäkerhet. Marcus har över 20 års erfarenhet inom informationssäkerhet och IT-branschen. Han har utformat policyer, rutiner, instruktioner och ramverk, främst i enlighet med ISO/IEC 27000-serien, inom informations- och IT-säkerhetsområdet samt varit beställare av revisionsuppdra ...

Security Solution är ett av fyra utvalda företag som Västerås Stad har valt att teckna avtal med inom riskhantering, kontinuitetshantering och krisberedskap. Avtalet löper på 2 + 2 år och vi ser fram emot att detta långa samarbete skall ge oss många intressanta uppdrag. ...