Security Solution har glädjen att kunna meddela att vi har tecknat ramavtal med Ängelholms kommun som externt Dataskyddsombud. Vi inleder detta samarbete med att stödja kommunen i deras konsekvensbedömning av Office365 samt en bedömning av tredjelandsöverföring. Genom att identifiera risker och sårbarheter kan kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på ett säkert sätt kunna implementera sitt nya IT-stöd i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ängelholms kommun har gått från en traditionell kommun med flera förvaltningar, till en agil utvecklings- och serviceorganisation. Kommunens verksamhet är uppbyggd utifrån tre huvuduppdrag: Samhälle, Lärande och familj samt Hälsa. Utöver huvuduppdragen finns en kommungemensam stödfunktion, servicestöd samt kommundirektörens stab.