Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda Millennium. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram och en av Västra Götalandsregionens övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

Vårt uppdrag hos VGR är att i FVM-programmet stödja gällande informationssäkerhet och dataskydd.

Västra Götalandsregionen ansvarar för en bra sjukvård som skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. VGRs andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.

Martin har lång erfarenhet av att arbeta med informations- och IT-säkerhet, dataskydd, IT-juridik, efterlevnadskontroll och i att stödja verksamheter med att förbättra styr- och ledningsprocesser.

Martin kommer närmast från Göteborg Stad där han hade rollen som Dataskyddsombud och Security Solution är glada att nu kunna presentera Martin som vår nya managementkonsult inom informationssäkerhet, GDPR och säkerhetsskydd, samt medlem i vårt DSO-team.