Security Solution har glädjen att kunna meddela att vi har tecknat avtal med Helsingborgs stad som externt Dataskyddsombud för samtliga nämnder. Avtalet löper i två år med ytterligare två års option. Hela vårt DSO-team ser fram emot detta samarbete.

 Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun med lite över 150 000 invånare. Den kommunala organisationen är uppdelad i 13 nämnder med tillhörande förvaltningar. Visionen är att till år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Därtill vara spännande, attraktiv och hållbar.

Security Solution bistår industriforskningsinstitutet RISE (Research Institutets of Sweden) i sin fortsatta utveckling inom deras systematiska informationssäkerhetsarbete. Viljan finns hos organisationen att på kort sikt höja nivån på säkerhetskulturen och potentiellt sikta mot en certifiering inom ISO 27001. Uppdraget består av genomförande av organisationsanalyser och rekommendationer inför fortsatt arbete, där Security Solution använder beprövade metoder i kombination med egenframtaget systemstöd.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Security Solution har den glada nyheten att kunna meddela att vi har fått förnyat förtroende och tecknat ramavtal med Göteborgs Stad. Att bli ramavtalsleverantör innebär att vi nu fortsätter vårt långsiktigt arbete med Göteborgs Stad som kund, och vi är stolta över att få bidra med vår kompetens. Ramavtalet sträcker sig över fyra år och innefattar uppdrag inom informationssäkerhet, dataskydd samt IT-säkerhet. Vi ser fram emot fortsatta intressanta och roliga uppdrag hos Göteborg Stad!

"Vi har haft ett bra samarbete med Intraservice, förvaltningar, bolag och förbund genom åren och det är väldigt inspirerande att nu få möjlighet att fortsätta denna resa framöver." - Anders Möller, VD