Security Solution ser fram emot att stötta Lerums kommun med konsekvensbedömningar gällande Microsoft 365 samt Google Workspace for Education. Security Solution kommer även bistå med expertråd gällande analyser av tredjelandsöverföringar i enlighet med EDPB:s rekommendationer. 

Lerums kommun ligger omgiven av vacker natur och sjöar, har nästan 45 000 invånare och ligger öster om Göteborg. Kommunens förvaltning är indelad i tre sektorer som är lärande, samhällsbyggnad och stöd och omsorg.

Camilla har arbetat länge inom offentlig förvaltning med informationssäkerhet, dataskyddsfrågor och informationshantering. I tidigare uppdrag ingick även informationsförvaltning och flera revisionsuppdrag inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Camilla kommer närmast från Halmstads kommun där hon hade rollen som Dataskyddsombud och Security Solution är glada att nu kunna presentera Camilla som vår nya medlem i vårt DSO-team. Camilla kommer ha rollen som Dataskyddsombud tillsammans teamet för både privata och offentliga verksamheter.

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda Millennium. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram och en av Västra Götalandsregionens övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

Vårt uppdrag hos VGR är att i FVM-programmet stödja gällande informationssäkerhet och dataskydd.

Västra Götalandsregionen ansvarar för en bra sjukvård som skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. VGRs andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.

Martin har lång erfarenhet av att arbeta med informations- och IT-säkerhet, dataskydd, IT-juridik, efterlevnadskontroll och i att stödja verksamheter med att förbättra styr- och ledningsprocesser.

Martin kommer närmast från Göteborg Stad där han hade rollen som Dataskyddsombud och Security Solution är glada att nu kunna presentera Martin som vår nya managementkonsult inom informationssäkerhet, GDPR och säkerhetsskydd, samt medlem i vårt DSO-team.

Security Solution har glädjen att kunna meddela att vi har tecknat ramavtal med Ängelholms kommun som externt Dataskyddsombud. Vi inleder detta samarbete med att stödja kommunen i deras konsekvensbedömning av Office365 samt en bedömning av tredjelandsöverföring. Genom att identifiera risker och sårbarheter kan kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på ett säkert sätt kunna implementera sitt nya IT-stöd i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ängelholms kommun har gått från en traditionell kommun med flera förvaltningar, till en agil utvecklings- och serviceorganisation. Kommunens verksamhet är uppbyggd utifrån tre huvuduppdrag: Samhälle, Lärande och familj samt Hälsa. Utöver huvuduppdragen finns en kommungemensam stödfunktion, servicestöd samt kommundirektörens stab.